Služba servisa in podpora kupcem

SLUŽBA SERVISA IN PODPORA KUPCEM

S povečano prisotnostjo na trgu aparatov, opažamo potrebo kupcev po primerni podpori.

V našem timu so 3 visokokvalificirani servisni inženirji, ki se kontinuirano izpopolnjujejo pri proizvajalcih in zato so strokoven, zanesljiv in dostopen tim, ki je kupcem vedno na voljo.

Naš moto je:

  “Redno vzdrževana oprema ne potrebuje popravil-ona je v uporabi”

 

Redno servisiranje in popravila Gako Unguator mešalnih sistemov

Smo edini pooblaščeni servis za Gako Unguator na področju Slovenije. Izvajamo redne vzdrževalne servise in popravila vseh modelov Gako Unguator

V času popravila Vam nudimo tudi nadomestni Unguator, da lahko Vaše delo poteka nemoteno.

 

 Inštalacija aparatov

Inštalacija, izobraževanje in potrdilo specificiranih lastnosti so pri aparatih kupljenih v podjetju Kefo vključeni v ceno aparata.

Poseben poudarek dajemo na izobraževanje kupcev za varno in pravilno uporabo aparatov, saj tako delujemo preventivno in gradimo partnerski odnos s kupci.

Redno in izredno vzdrževanje opreme

Z rednim vzdrževanjem aparatov zmanjšujemo možnosti okvar na minimum in omogočamo uporabniku nemoteno in varno delo ter varnost vseh zaposlenih in opreme. 

Našim kupcem ponujamo preventivno vzdrževanje, kot narekujejo trendi v največjih svetovnih podjetjih.

Preventivno vzdrževanje je vzdrževanje opreme pri katerem se pred zamenjavo dela/potrošnega materiala, opravijo primerne meritve in tako dobimo sliko o stopnji obrabe, pričakovanem delovnem veku in varnosti dela in se šele nato odločimo o zamenjavi določenega dela/potrošnega materiala aparata. S takšnim pristopom bistveno znižamo servisne stroške v primerjavi s preventivnim  servisiranjem.

Kvalifikacija opreme

Vse več podjetij spremlja trende v farmacevtski industriji in zahteva izvajanje kvalifikacije opreme ob inštalaciji in nato v predpisanih časovnih intervalih.

Osnova takšnega pristopa so inštalacijska, operacijska in protokol potrdila (IQ/OQ/PQ) v katerih so definirane vsa preverjanja, ki jih izvedemo, da lahko uporabniku zagotovimo pravilnost rezultatov, varnost in nemoteno delo.

Naš tim servisnih inženirjev je kvalificiran za izvajanje protokolov in za pripravo protokolov v sodelovanju s proizvajalci. 

 

Podpora kupcem

Naš tim je tehnično usposobljen za podporo kupcem.

Izvajamo postavljanje aplikacije/metode na Vašem aparatu, kar vključuje vse postopke od priprave vzorcev do analize rezultatov.  

Tako želimo našim kupcem, ki začenjajo z laboratorijskimi analizami ali šele vzpostavljajo laboratorij v sklopu svoje dejavnosti olajšati ta korak!